Teknik

BirdAlert

8889

Problemet

Fugle kan være både søde og hyggelige at betragte, men de kan også være en gene i
et væld af sammenhænge. Blandt andet grundet deres appetit, afføring og støjende
adfærd. De kan forvolde skader for store summer penge når de slår sig ned på det
forkerte sted. Derfor kan der være stor økonomisk gevinst i at skræmme fuglene til at
holde sig fra et givent område.

Traditionelle produkter

De eksisterende metoder til bortskræmning af fugle har ofte en begrænset effekt, da
fuglene gradvist vænner sig til det anvendte udstyr. Traditionel fuglebekæmpelse sker i
dag typisk med mekaniske enheder, der via timer aktiverer skræmmeprodukterne.
Fuglene vænner sig typisk til skræmmeværktøjernes tilstedeværelse inden for en uge
eller to - hvorved de mister virkningen. Traditionelle skræmmeprodukter, højttalere og
gaskanoner skal jævnligt flyttes for at have nogen effekt.

BirdAlert er løsningen

Den bedste løsning på fugleproblemer er forebyggelse. Forebyggelsen behøver
hverken være tidskrævende eller problematisk. Med BirdAlert har vi udviklet et
intelligent fugleskræmsel, som fuglene har svært ved at vænne sig til. Ved hjælp af et
avanceret mikrofonsystem lytter BirdAlert hele tiden efter kald fra skadevoldende fugle.
Når fuglene detekteres, aktiverer BirdAlert tilsluttet skræmmeudstyr, for at skræmme
fuglene væk. Denne metode forlænger effekten, da systemet kun aktiveres når det er
nødvendigt, og derved undgår unødig tilvænning fra fuglene. BirdAlert kommer med et
indbygget lydbibliotek, med skræmmekald fra de enkelte fuglearter. Denne metode har
vist sig meget effektiv til bekæmpelse af fugle. Derfor anbefaler vi, at boksen bruges
sammen med BirdAlert højtalerne, så du kan få glæde af de indbyggede skræmmekald.

Se folderen for BirdAlert.