Kategorier

Rådgivning

Få hjælp 87 36 99 00

Ikke-lukket væksthus

Medax Top

Bemærk: Off label-godkendelse til brug i potteplanter og udplantning (se under dokumenter).

Til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs.

Se anvendelse og dosering i tabellen nedenfor.

 

Afgrøde Type Dosering per ha. Tidspunkt Bemærkninger

Vinterhvede

Vinterbyg

Triticale

Vinterrug

Vårbyg

Vækstregulering 0,75 - 1,5 l Vækststadium 30 - 39

Max 1,5 l pr sæson ad en gang eller i split.

Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39

Vårhvede Vækstregulering 0,5 - 1,0 l Vækststadium 30 - 39

Max 1,0 l pr sæson ad en gang eller i split.

Sprøjtefrist: Må ikke anvendes senere end vækststadium 39

Havre Vækstregulering 0,75 l Vækststadium 30 - 39

Max 0,75 l / ha pr sæson ad en gang eller i split.

Er der forudgående anvendt et andet vækstreguleringsmiddel bør der ikke behandles med Medax Top. Må ikke anvendes senere end vækststadium 39.

Rødsvingel

Strandsvingel

Hundegræs

Vækstregulering 0,75 - 1,5 l Vækststadium 30 - 39

Max 1,5 l pr sæson ad en gang eller i split.

Halmen må ikke anvendes til opfodring.

Rajgræs Vækstregulering 0,75 - 1,5 l Vækststadium 30 - 39

Max 1,5 l pr sæson ad en gang eller i split.

Halmen må ikke anvendes til opfodring.

 


Produkter

225
Medax Top