Plantebeskyttelse

Ethylbloc tabs

6071

EthylBloctm tabs

EthylBloc-tablets

Vækstreguleringsmiddel nr. 624-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordning 1107/2009

Brugsanvisning

Ethylbloc-Tabs anvendes sammen med Aktivator tabletter fra Aktivator Kit. Ethylbloc-Tabs er grønne tabletter der, når de blandes med de blå Aktivator Tabletter og derefter overføres til Aktivator opløsningen, vil frigive den aktive luftart 1-methylcyclopropene.

EthylBloc-start