Kategorier

Rådgivning

Få hjælp 87 36 99 00

Ikke-lukket væksthus

Smartgrass

SmartGrass indeholder et systemisk væksthormon (gibberellinsyre) som findes naturligt i planter. Behandling med SmartGrass tilfører afgrøden en ekstra mængde, så væksten starter hurtigere.Anvendelsen om foråret skal ske tidligt (ved vækststart), da planterne på det tidspunkt endnu ikke selv producerer de nødvendige mængder væksthormon.Om efteråret kan genvækst efter slæt fremskyndes, så vækstsæsonen forlænges. SmartGrass er systemisk, så midlet er regnfast inden for 2 timer.

Afgrøde

Formål

Tidspunkt

Dosering og vandmængde pr. ha

Bemærkning

Græs til foder

Fremskyndet vækst

Tidligt forår, når væksten begynder. Undgå frostperiode

Anbefalet dosering: 20 g i 100-200 l vand. Maksimal dosering 40 g.

Maksimalt én behandling pr. sæson

Forlænge vækstsæsonen

I eftersommeren/efteråret på genvækst efter slæt

SmartGrass skal anvendes under favorable omstændigheder for at give maksimum nytte.Det er vigtigt, at forårsanvendelsen sker når væksten starter,men uden udsigt til frost.Desuden skal alle øvrige vækstfaktorer
som f.eks. jordfugt og gødningstilstand være gunstige.Udbragt på det rette tidspunkt kan SmartGrass betyde 1-2 ugers tidligere høst eller afgræsning. Den maksimale effekt opnås typisk 4-6 uger efter anvendelse.
Anvend en sprøjteteknik somsikrer en god fordeling uden afdrift.


Produkter

8478
SmartGrass